Ако желате, адреса на вашата страница да е сред изброените:

- изпратете E-mail на адрес: fuzz@abv.bg .

- E-mail - а трябва да съдържа адреса и кратко описание на вашата страница .